"ЗАЈЕДНИЦА"

 

 

 

Статут

и

Споразуми

У складу са одредбама чл.51. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.Гласник РС“бр  72/09) и  чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени Гласник РС«, бр.51/09) на Оснивачкој скупштини одржаној дана 27.08.2011. у Београду, усвојен је:

СТАТУТ УДРУЖЕЊА ЗАЈЕДНИЦА ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКИХ, ТРОГОВИНСКИХ И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

STATUT


 

ПРЕУЗМИТЕ СПОРАЗУМЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШКОЛА:

Protokoli i sporazumi Zajednice pocev od 2011-azurirano 01-11-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добродошли

ЗАЈЕДНИЦА ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНО-
БИРОТЕХНИЧКИХ, ТРГОВИНСКИХ
И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ
ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

"ЗАЈЕДНИЦА"

Oсновано 27.08.2011