"ЗАЈЕДНИЦА"

 

 

 
Правилници такмичења
 

 

ПРАВИЛНИК, РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА ЗА УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ - четврти степен - 22-12-2021- Врњачка бања

ПРАВИЛНИК, РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА ЗА УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ - трећи степен- 22-12-2021- Врњачка бања

МАТЕМАТИКА - Правилник Републичког такмичења

ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ - Правилник Рапубличког такмичења - 09.12.2022. - Сокобања

БЕСЕДНИШТВО - Правилник Рапубличког такмичења - 09.12.2022. - Сокобања

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА - Правилник Републичког такмичења

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА - Правилник Рапубличког такмичења - 09.12.2022. - Сокобања

РАЧУНОВОДСТВО - Правилник Републичког такмичења

СТАТИСТИКА- Правилник Републичког такмичења

СИМУЛАЦИЈА СУДСКОГ ПРОЦЕСА - Правилник Рапубличког такмичења - 09.12.2022. - Сокобања

ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ - Правилник Републичког такмичења -07-12-2018- Нови Сад

САЈАМ ВИРТУЕЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА - Правилник сајма

a РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ - Правилник Републичког такмичења - 22-12-2021- Врњачка бања