"ЗАЈЕДНИЦА"

 

 

 
Седиште
   
Седиште:

Прва економска школа

Aдреса:
Цетињска 5-7, 11000 Београд
web: www.zajednica.edu.rs
Технички секретар:

011-3349-322 Факс: 011-3373-492

e-mail: pedagog@prvaekonomska.edu.rs

   
Рачуноводство:

064-846-1438,

email: knjigovodstvo@ekonomska-cacak.edu.rs

   
Председник УО Заједнице: 011-3373-488
   
Председник Заједнице: 032-222-345
   
Матични број: 28065779
Пиб: 107328887
Број рачуна: 205-0000000172568-73
Делатност удружења: 9412
 
 

Добродошли

ЗАЈЕДНИЦА ЕКОНОМСКИХ,ПРАВНО-
БИРОТЕХНИЧКИХ, ТРОГОВИНСКИХ
И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ
ШКОЛА

"ЗАЈЕДНИЦА"

Oсновано 27.08.2011.