"ЗАЈЕДНИЦА"

 

 

 
Седиште

Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа РС

- ЗАЈЕДНИЦА -

Седиште:
Прва економска школа
Aдреса:
Цетињска 5-7, 11000 Београд
Адреса сајта: www.zajednica.edu.rs
   
Технички секретар:

Сандра Кнежевић

011-3349-322 Факс: 011-3373-492 pedagog@prvaekonomska.edu.rs

   
Рачуноводство:

Горан Миловић

062-20-70-90 racunovodstvo@prvaekonomska.edu.rs

   
Председник Скупштине Заједнице:

мр Милибор Саковић

065-66-99-696 direktor@prvaekonomska.edu.rs

   
Председник УО Заједнице:

мр Милан Кецман

011-35-11-853 direktor@petaekonomska.edu.rs

   
Матични број: 28065779
Пиб: 107328887
Делатност удружења: 9412
   

Број рачуна:

НЛБ Комерцијална банка

205-0000000172568-73

   
Број рачуна:

Управа за трезор

840-713723-40

ЈБКЈС 79366
 
 

Добродошли

ЗАЈЕДНИЦА ЕКОНОМСКИХ,ПРАВНО-
БИРОТЕХНИЧКИХ, ТРОГОВИНСКИХ
И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ
ШКОЛА

"ЗАЈЕДНИЦА"

Oсновано 27.08.2011.