"ЗАЈЕДНИЦА"

 
Правилник

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ СТИЦАЊА И ТРОШЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЦЕ

На основу члана 9. Статута Удружења Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа Републике Србије (у даљем тексту: Заједница), Скупштина Заједнице на седници одржаној дана 16.12.2011. године, усвојила је

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ стицања и ТРОШЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

I  Опште одредбе

Члан 1.

Овим Правилником уређују се питања у вези са стицањем и трошењем финансијских средстава Заједнице, и то:

  1. врсте трошкова,
  2. утврђивање износа појединих врста тршкова,
  3. овлашћења појединих лица у вези са трошењем средстава,
  4. начин формирања и токови документације у вези са коришћењем средстава и
  5. начин контроле спровођења одредаба овог Правилника
ПРАВИЛНИК

 

 

 

Добродошли

ЗАЈЕДНИЦА ЕКОНОМСКИХ,ПРАВНО-
БИРОТЕХНИЧКИХ, ТРОГОВИНСКИХ
И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ
ШКОЛА

"ЗАЈЕДНИЦА"

Oсновано 27.08.2011