"ЗАЈЕДНИЦА"

 
 
 

УПРАВНИ ОДБОР ЗАЈЕДНИЦЕ У ЧЕТВРТОМ САЗИВУ

(Сокобања од 9. децембра 2022.):

мр Милибор Саковић,
председник УО - координатор ЦЕНТАР, Прва економска школа, Београд
direktor@prvaekonomska.edu.rs
Владан Ницовић,
председник Скупштине, Економска школа, Чачак
direktor@ekonomska-cacak.edu.rs
Зорица Маравић, 
заменик председник УО - координатор ЦЕНТАР, Правно-биротехничка школа "Димитрије Давидовић", Земун
zorica.maravic.skola@gmail.com
Имре Зомбори,
члан - координатор СЕВЕР, Економска средња школа "Боса Милићевић", Суботица
imre.zombori@ekonomskasu.edu.rs
Гордана Ковачев,
члан - координатор СЕВЕР, Економско-трговинска школа, Бечеј
info@ets-becej.edu.rs
Иван Вељковић,
члан - координатор ЗАПАД, Економско-трговинска школа, Нова Пазар
i.veljkovic.np@gmail.com
Милица Прљевић,
члан - координатор ЗАПАД, Економско школа, Ужице
irektor@eksue.edu.rs
Звездан Анђелковић,
члан - координатор ЈУГ-ИСТОК, Средња школа, Грделица
direktor.srednjagrdelica@gmail.com
Милорад Гавриловић,
члан - координатор ЈУГ-ИСТОК, Правно пословна школа Ниш, Ниш
direktorpps@mts.rs

НАДЗОРНИ ОДБОР ЗАЈЕДНИЦЕ У ЧЕТВРТОМ САЗИВУ

(Сокобања од 9. децембра 2022.):

председница Драгана Минчић, Угоститељско-туристичка школа, Ниш
ugturs018@gmail.com
заменик председнице Новица Новаковић, Економска школа "9. мај", Сремска Митровица
novica.novakovic73@gmail.com
Драгана ПауновићЕкономско-трговинска школа, Краљево
ekonomskotrgovackakv@mts.rs
Сибинка ЖивановићЕкономско-трговинска школа, Пожаревац
zivanovic.sibinka@gmail.com

 

 

ЗАЈЕДНИЦА

ЕКОНОМСКИХ,

ПРАВНО- БИРОТЕХНИЧКИХ,

ТРГОВИНСКИХ

И

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ

ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Oснованa 27.08.2011.