Августовски рок за матурски испит и завршни испит 2014/15. године

Теоријски део матурских и завршних испита који се реализују на националном нивоу у подручјима рада Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам  ће се одржати у уторак, 25. августа 2015. године у 10:00 часова.

Потребно је да школе доставе податке ЗУОВ-у о броју ученика који полажу у августовском року.