Јануарски рок за матурски и завршни испит у школској 2020/21. години

Теоријски део матурских и завршних испита који се реализују на националном нивоу у подручјима рада Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам, одржаће се у четвртак, 21. јануара 2021. године у 11:00 часова.

Школе пријављују испите до 10.01.2020. године, на линку: https://zuov.gov.rs/zavrsni-ispit-i-maturski-ispit-srednje-strucno/