Oбукa ЗУОВ-a за наставнике у образовном профилу Правно-пословни техничар

Завод за унапређивање образовања и васпитања организује обуку под називом ”Програми наставе и учења у cкладу са  стандардима квалификација – образовни профил „Правно-пословни техничар” за школе које су уписале овај образовни профил у школској 2023/24.

Циљ је упознавање наставника са новим планом и програмом образовног профила и његовом применом. Обука је бесплатна, акредитована, доноси 8 бодова стручног усавршавања и састоји се из два дела.

Први део обуке се организује непосредно, у Правно-биротехничкој школи „Димитрије Давидовић“, Тошин бунар 17, Земун, Београд 3.11.2023, са почетком у 10:00. Предвиђено време трајање првог дела обуке је до 14:30.

Други део се организује онлајн, почетком другог полугодишта. Онлајн део обуке је немодериран, а детаљно обавештење о  начину регистрације и приступу обуци биће послато на мејл адресе наставника.