Информације МП о верификацији образовних профила

Дана, 21.11.2023. године, МП упутило је допис школама у вези верификације образовних профила који су новоизрађени или новоприлагођени постојећим ППНУ.

За образовни профил ТРГОВАЦ потребно је да се спроведе поступак верификације (због значајних измена) а по СГ-ПГ бр. 14/23.

За образовни профил ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР није потребно да се спроведи нови поступак верификације (нема значајнијих измена), под условом да школа има верификован овај профил од раније по СГ-ПГ бр. 9/19.

За образовни профил ПРАВНО-ПОСЛОВНИ ТЕХНИЧАР није потребно да се спроведи нови поступак верификације (нема значајнијих измена), под условом да школа има верификован овај профил од раније по СГ-ПГ бр. 6/19.

Преузмите допис МП и детаљнији опис горе наведеног: MP-VERIFIKACIJA OBRAZOVNIH PROFILA za 2023-21112023

Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2023. годину

Oбавештавамо вас да је објављен Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2023. годину за изузетне резултате у области образовања и васпитања у Републици Србији.

Јавни позив објављен у дневном листу Новости 08.11.2023. године и на сајту Министарства просвете на линку Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2023. годину.