Исправке правилника о наставном плану и програму

УО Заједнице је пре почетка ове школске године писаним путем указало МПНТР-у на пропусте у објављеним плановима и програмима.

У просветном гласнику број 1 од 24. јануара 2013. године, објављене су исправке правилника о наставном плану и програму у подручју рада Економија , право и администрација, као и у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам.

 

Састанак УО Заједнице – бр. 10

Састанак УО је одржан 25. децембра 2012. године у Београду. Домаћин је била Трговачка школа.

Преузмите записник са састанка:10-UO-25-12-2012 Beograd

 

ДРУГА РЕДОВНА СКУПШТИНА

Друга редовна Скупштина Заједнице одржана је у Крагујевцу 7. и 8. децембра 2012. године. Учествовало  је 88 школа са правом гласа и 20 представника факултета и других институција из области образовања.

Преузмите:

1. записник друге скупштине: Zapisnik sa druge Skupstine Zajednice

2. прилоге записника: Prilozi za Drugu Skupstinu