Састанак Стручних већа угоститељско-туристичких школа Србије

     Састанак Стручних већа угоститељско-туристичких школа Србије, одржан је 01. фебруара 2013. године, у Угоститељско-туристичкој школи у Чајетини. Поред представника школе домаћина, састанку су присуствовали представници Угоститељско-туристичке школе из Београда, Угоститељско-туристичке школе из Врњачке Бање и Прехрамбено-угоститељске школе из Чачка.

Састанак Стручнoг већа угоститељско-туристичких школа Србије отворила је Вишња Смиљанић, директор Угоститељско-туристичке школе из Чајетине, у својству домаћина и предложила следећи дневни ред.

Дневни ред:

1. Пропозиције и утврђивање садржаја теста знања, као и литературе коју ће учесници такмичења користити за припрему

2. Утврђивање радних задатака за израду практичног рада и критеријума за оцењивање практичног рада

3. Разно

Преузмите записник: Zapisnik sa sastanka 01-02-2013