Поправни матурски испит у августовском року 2012/13.

У августовском поправном року, теоријски део матурских и завршних испита за ученике смера Туристички техничар ће се одржати у петак, 23. августа,  у 10:00 а за ученике ПА, ФА, К, СО и БС  у уторак, 27. августа 2013. године у 10:00.