Приручници за матурски и завршни испит 2015/16. годину

Приручници за полагање матурског и завршног испита у образовним профилима у подручјима рада Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам за школску 2015/16. годину су објављени на званичној интернет страници Завода за унапређивање образовања и васпитања: http://www.zuov.gov.rs/zavrsni-ispit-i-matura/

Прилози за приручнике ће накнадно бити достављени школама на е-маил адресу.