Календар републичких такмичења и смотри у 2020/21. години

Календар републичких такмичења и смотри у 2020/21. години објављен је и налази се у мениу Такмичења/Распоред такмичења.

Такође, календар свих такмичења објављен је и на сајту МПНТР-а.