Одлагање свих Републичких такмичења

С обзиром на проглашено ванредно стање у РС, одлажу се сва републичка такмичења у 2019/20. години предвиђена календаром смотри и такмичења МПНТР-а у организацији ЗАЈЕДНИЦЕ.